หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HROD เปิดแล้ว อบรมแบบ In-house โดยวิทยากรคุณอมรเทพ จารุพานิช ผู้เชี่ยวชาญและประสพการณ์ตรงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดูรายละเอียดและติดต่ออบรมได้ที่ http://www.thaicostreduction.com/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=61