บริษัท หลอมทองเหลือง จำกัด

ณ ที่ประชุม เมื่อวันที่ 1 มิย 2554 คุณมณฑา ณ กรุงเทพ ผู้จัดการโรงงานวัยหนุ่มของบริษัท หลอมทองเหลือง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างหลอมทองเหลืองตามแบบของลูกค้าแห่งหนึ่ง ถูกมอบหมายงานโดยท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ทุกคนในบริษัทฯ มีส่วนร่วมมากที่สุดตามแนวทางของ QCC สืบเนื่องจากการแข่งขันในอนาคตที่ประเทศไทยจะเปิดเสรีทางการค้าในปี 2558 และมีแนวโน้มว่าสินค้าหล่อทองเหลืองจากประเทศจีนจะเข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีปัญหาเพราะสินค้าจากประเทศจีน น่าจะมีราคาที่ถูกกว่ามาก ปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีชื่อเสียงพอสมควรในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนในการผลิตของบริษัทสูงมาก อีกทั้งยังมีสินค้าบกพร่องอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการขอให้คุณมณฑา นำเสนอแผนงาน QCC ที่จะดำเนินงานต่อไปตลอดปี 2555 ทั้งนี้ให้เวลาในการรวบรวมข้อมูล ระดมสมองและร่างแผนงานต่างๆ โดยให้นำเสนอแผนงานฉบับร่างในวันที่ 15 มิย 2554

 อ่านต่อ Click!

มีจำนวนผู้อ่าน 6924 คน